COST - Evropski program za saradnju u domenu naučnih i tehnoloških istraživanja


COST - European co-operation in the field of scientific and technical research

COST je međuvladin okvir za evropsku saradnju u domenu naučnih i tehnoloških istraživanja, koji omogućava da se istraživanja, koja se finansiraju na nacionalnom nivou, a u čijoj realizaciji učestvuje najmanje pet institucija iz zemalja članica, koordiniraju na evropskom nivou.

Pristupanje naučno-istraživačkom projektu ovog programa – COST Akciji – se ostvaruje potpisivanjem Memoranduma o razumevanju (Memorandum of Understanding – MOU), koji u formi administrativnog ugovora potpisuju Vlade, odnosno ovlašćene institucije Vlada zemalja članica. Dužina trajanja akcije je četiri godine, a saradnju koordinira Upravni odbor (Management Committee – MC), koji čine predstavnici svih potpisnica Memoranduma.

Svaka zemlja članica može na inicijativu neke od svojih naučno-istraživačkih institucija predložiti novu akciju učešćem na Otvorenom pozivu (Open Call COST) koji se raspisuju dva puta godišnje. U tom slučaju neophodno je da pomenuta institucija obezbedi podršku još najmanje 4 zemlje, kako bi se predlog akcije uopšte mogao i razmatrati. Što se tiče realizacije COST akcija, one se mogu podeliti na one koje su u toku, započete i završene akcije. Shodno pravilima svaka zemlja se može uključiti u akcije koje su u toku, pod uslovom da nisu u završnoj fazi realizacije, na kraju treće ili četvrte godine. Ukoliko je akcija još uvek u prvoj godini svoje realizacije, pristupanje je najednostavnije, a ukoliko je već ušla u svoju drugu godinu realizacije, neophodna je saglasnost MC akcije (http://www.cost.eu/participate/join_action i COST Vademecum). Akcije se ne finansiraju iz buxeta COST već iz nacionalnih izvora. To podrazumava da se već radi na projektima u zemlji koji su po svom sadržaju slični COST akciji.

Dodatne informacije o COST-u možete videti na web sajtu COST Homepage.


Izvor: www.mpn.gov.rs/cost